mei washio được anh người yêu cho đi du lịch và cái kết